« Grįžti

Kas bus, jei Mokesčių mokėtojų registre ir važtaraštyje bus nurodytas neteisingas įmonės ar asmens kodas ir / arba pavadinimas (arba vardas ir pavardė)?

Atnaujinimo data: 2017-03-17
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8545

 

Jei pagal kodą randamas asmuo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) ir važtaraštyje pateiktas pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR randamu pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ.

  • Jei pagal kodą randamas juridinis asmuo, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR randamas pavadinimai, važtaraštyje automatiškai įrašomas MMR rastas pavadinimas. Teikėjas informuojamas, kad pagal MMR automatiškai atnaujinti krovinio gabenimo operacijos dalyvio duomenys važtaraštyje.
  • Jei randamas fizinis asmuo, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR randamas vardas ir pavardė, važtaraštis sukuriamas su duomenų teikėjo pateiktais krovinio gabenimo operacijos dalyvio duomenimis (neatnaujinant vardo ir pavardės pagal MMR). MMR pagal pateiktą kodą rastam asmeniui nesuteikiama prieiga prie važtaraščio. Teikėjas tokiu atveju informuojamas, kad mokesčių mokėtojas nerastas.
  • Jei kodas MMR nerandamas, sukuriamas važtaraštis su pateiktais duomenimis (pvz., pavadinimas be lietuviškų raidžių). Teikėjas informuojamas, kad mokesčių mokėtojas nenustatytas.
Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„