Kokią krovinio išgabenimo datą ir laiką nurodyti, jeigu krovinys pakraunamas vieną dieną, o faktiškai išgabenamas kitą dieną?

Atnaujinimo data: 2017-03-17
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8539

 

Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio išgabenimo data ir laikas. Nurodytas laikas negali būti vėlesnis, nei faktinis krovinio išvežimo laikas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„