« Grįžti

Kokią reikšmę nurodyti „Numatoma krovinio pristatymo data ir laikas", jeigu tiksliai nežinoma, per kiek laiko krovinys bus nugabentas į paskirties vietą?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8538

 

Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„