« Grįžti

Kokia struktūra reikia pateikti pakrovimo ir iškrovimo vietų adresus?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8543   Data   2016-09-26

 

Pakrovimo ir iškrovimo vietų adresai nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma, gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas  nurodomi atskiruose laukeliuose. Pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO