« Grįžti

Kokia struktūra reikia pateikti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8542   Data   2016-09-26

 

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresai gali būti nenurodomi.

Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, kuriame pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą privaloma nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus, šie nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma, gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose. Pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„