« Grįžti

Kokius važtaraščio duomenis reikia (nereikia) nurodyti i. VAZ duomenų rinkmenoje?

Atnaujinimo data: 2017-03-19
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8537

 

Ar teikiant duomenis i.VAZ, reikia nurodyti:

                                          Atsakymas

1. visus važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodytus duomenis

Privaloma i.VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, jame turi būti nurodyti visi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 29 straipsnyje nurodyti važtaraščio rekvizitai, todėl teikiant duomenų rinkmeną  privaloma pateikti daugiau važtaraščio duomenų. Jei konkreti reikšmė nėra žinoma, turėtų būti nurodoma „ND".

2. užpildyti laukelius, kurių privalomumas pažymėtas dviem žvaigždutėmis

Kai rinkmenos duomenų grupės pogrupiuose yra nurodyti laukeliai, kurių privalomumas pažymėtas dviem žvaigždutėmis,  privaloma pateikti arba vieno pogrupio, arba kito pogrupio duomenis. Pavyzdžiui, rinkmenoje privaloma pateikti arba struktūrizuotą pristatymo vietos adresą, arba nestruktūrizuotą. Kai pasirenkama teikti adresą struktūrizuotą, pateikiami visi privalomi (pažymėti trimis žvaigždutėmis) to pogrupio laukelių duomenys, šiuo atveju nestruktūrizuoto adreso laukelio duomenys neteikiami.

3. viename XML faile iš karto perduoti kelių važtaraščių duomenis

Galima pateikti viename XML faile iki 10000 važtaraščių duomenų, bet rinkmenos dydis neturi viršyti 1 GB.

4.  siuntėjo, vežėjo ir gavėjo įmonių kodus

Juridinių asmenų – siuntėjo, vežėjo ir gavėjo identifikaciniai kodai teikiant duomenis gali būti nenurodomi, kai pateikiami tikslūs šių asmenų pavadinimai, atitinkantys mokesčių mokėtojų registre nurodytą mokesčių mokėtojo pavadinimą ir jo struktūrą.
Kai juridinių asmenų kodai nenurodomi, šių duomenų laukeliuose turi būti žyma „ND".

5. siuntėjo, vežėjo ir gavėjo įmonių kodus, jeigu tai užsienio įmonės

Jei siuntėjas arba gavėjas, arba vežėjas yra užsienio įmonė, nurodomas jos pavadinimas ir / arba identifikacinis kodas.

6. asmens kodą, jeigu siuntėjas, vežėjas ar gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis asmuo

Kai siuntėjas, vežėjas ar gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis asmuo, teikiant duomenis nurodomas jo mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas).

7. fiksuoti krovinių perkrovimą logistikos centre (sandėlyje), iš kurio jie bus išsiunčiami atskirais kroviniais mažais kitų vežėjų automobiliais

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, informacijos apie krovinių gabenimo į paskirties vietą metu atliekamus tarpinius perkrovimus (pasikeitusius vežėjus ir / ar transporto priemones), teikti neprivaloma, jei naujam krovinio gabenimui nėra formuojamas naujas važtaraštis.

8. prekių savininką, ar logistikos bendrovę, į kurios sandėlį realiai prekės yra atgabenamos

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ nurodomas tas asmuo, kuris faktiškai įrašytas važtaraštyje kaip gavėjas.

VMI nereglamentuoja kas turi būti įrašoma į važtaraštį.

9. sandėlio, pastato numerį, gatvės pavadinimą, pašto kodą

 

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ sandėlio numerį nurodyti neprivaloma.

Pastato numerį nurodyti privaloma, jeigu pastatai toje gatvėje yra numeruoti. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas „ND".

Gatvės pavadinimą nurodyti privaloma. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas „ND". Laukelyje „Miestas" nurodomas miestas, kaimas ar kita gyvenamoji vietovė.

Teikiant adreso informaciją pašto kodą nurodyti neprivaloma.

10. krovinio pavadinimą, kiekį ir kiekio matavimo vienetą

Taip, privaloma pateikti krovinio pavadinimą, kiekį ir kiekio matavimo vienetą.

Krovinio kiekis nurodomas tais matavimo vienetais, kurie faktiškai įrašyti į važtaraštį.

Jei važtaraštyje nurodomas ir prekių skaičius, ir pakuočių skaičius, galima pateikti ir (arba) prekių, ir (arba) pakuočių kiekio informaciją.

Kai faktiškai važtaraštyje įrašomas tik pakuočių skaičius, tokie krovinio kiekio duomenys įrašomi į privalomais pažymėtus krovinio kiekio laukelius.

11. kiekvieną prekių poziciją, ar užtenka bendro kiekio (svorio, pakuočių skaičiaus ir pan.)

Pateikiama tokia informacija apie krovinio pavadinimą ir kiekį, kuri faktiškai įrašyta į važtaraštį.

Jeigu važtaraštyje nurodytos kelios prekių pozicijos, tai reikia pateikti tiek krovinio aprašymo privalomų laukų, kiek yra prekių pozicijų. Krovinio aprašymo eilutės gali būti numeruojamos.

12. taros kiekius bei pavadinimus

Pakuočių informaciją pateikti neprivaloma.

13. krovinio vertę

Krovinio vertę pateikti neprivaloma.

14.duomenis apie mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ, duomenų apie mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas pateikti neprivaloma.

 15. vežėjo informaciją, kai yra situacijų, kai nežinoma kas yra vežėjas

Atkreipiame dėmesį, kad KTK 29 straipsnio 2 dalyje tarp nustatytų važtaraščio rekvizitų yra nurodyti tokie rekvizitai, kaip vežėjo pavadinimas ir adresas, vežėjo pateiktos transporto priemonės markė ir valstybinis numeris ir t. t. Todėl vežėjo duomenys i.VAZ nurodomi tokie, kokie faktiškai įrašyti važtaraštyje.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„