« Grįžti

Kur ir kaip galima testuoti žiniatinklio paslaugas?

Atnaujinimo data: 2016-10-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8654

 

Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis integracinių sprendimų testavimą.

Testuoti rengiamus integravimo sprendimus i.MAS sistemos apimtyse sukurtų žiniatinklio paslaugų (angl. Web Service) ir jų metodų naudojimui gali visi mokesčių mokėtojai, integracinių sprendimų gamintojai bei asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

  • Mokesčių mokėtojai arba duomenys teikiantys įgalioti asmenys i.MAS sistemoje „Žiniatinklio paslaugos užsakymas" srityje atlikę integracijoms naudojamo sertifikato generavimą ir atsisiuntimą, vadovaujantis sistemoje patalpinta Instrukcija. Užsakant sertifikatą Mokesčių mokėtojo atžvilgiu būtina turėti teisę „i.MAS žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai";
  • Duomenis teikiančiam asmeniui i.MAS sistemoje suteiktos būtinos teisės duomenų teikimui;
  • Žiniatinklio paslaugų naudojimo sprendimai parengti vadovaujantis i.MAS sistemoje patalpintomis žiniatinklio paslaugų techninėmis specifikacijomis;
  • Teikiamos XML duomenų rinkmenos atitinka patvirtintas XSD schemas ir galiojančias jų versijas.

i.VAZ žiniatinklio paslaugų testavimo nuorodos ir reikalavimai:

Žiniatinklio paslaugų metodų naudojimas vadovaujantis i.VAZ žiniatinklio paslaugų technine specifikacija, kuri patalpinta autorizuotoje i.MAS (https://imas.vmi.lt) srityje -> Žiniatinklio paslaugos -> Žiniatinklio paslaugų užsakymas

Teikiančiam asmeniui Mokesčių mokėtojas, kurio atžvilgiu teikiami duomenys, i.MAS sistemoje turi būti suteikęs teisę „i.VAZ važtaraščių teikimas ir tvarkymas."

Integravimų testavimo sprendimais rekomenduojame naudotis ne anksčiau kaip po 2 val. i.MAS gavus sugeneruotą sertifikatą ir / ar nustatytas teises atstovavimui mokesčių mokėtojui i.VAZ arba i.SAF duomenų teikimui.