« Grįžti

Kada aktualu naudotis SMS paslauga?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.4] Atsarginės i.VAZ priemonės
Registracijos numeris   KD-8576   Data   2016-09-27

 

Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad:

  • i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas
  • Važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz. krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto)
  • Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz. nėra žinomas transporto priemonės valstybinis numeris) ir nėra prieigos prie interneto

ir rekomenduojame naudotis mokama SMS paslauga, kurioje turėsite iš registruoto mobilaus telefono numerio išsiųsti padidinto tarifo SMS užklausą numeriu 1882.

Siunčiamoje SMS žinutėje turi būti nurodyta: prisijungimo kodas ir lokalus (naudotojo suteiktas) važtaraščio numeris.

Teisinga SMS užklausa turi tenkinti šiuos kriterijus:

  • Išsiųsta iš abonento, kurio telefono numeris yra registruotas i.VAZ.
  • Nurodytas teisingas prisijungimo kodas.
  • Užklausa atitinka formatą: (prisijungimo kodas 5-8 simboliai) (tarpo simbolis) (vidinis važtaraščio numeris 1-35 simboliai). Pvz.: 5U98H VN95663548
Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"