Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8993 Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė,...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti pateikti įmonės naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai?

Atnaujinimo data: 2019-02-21
Registracijos numeris   KD-8888 SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius"...

Ar SAF-T rinkmenoje privaloma teikti nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informaciją?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8633 Teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, ūkio subjektai savo naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi...

Ar SAF-T Aprašo 2 priede pateiktas Klasifikatorius Nr. 2 „Pelno mokesčio klasifikatorius“ yra privalomas?

Atnaujinimo data: 2018-02-14
Registracijos numeris   KD-8630 Klasifikatorius Nr. 2 „Pelno mokesčio klasifikatorius" nėra privalomas, jis yra skirtas duomenims apie...