Kokiu atveju turi būti pildomi SAF-T rinkmenos elementai „Valiutos suma“ ir „Valiutos kodas“?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9100 Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas...

Ar SAF-T rinkmenos 4.3. „Mokėjimai“ dalyje turi būti pateikiami mokėjimai ne tik pirkėjams / tiekėjams?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9080 Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti /...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti užpildomas elementas „Valstybė“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9079 SAF-T rinkmenos elementuose „Valstybė" nurodomas šalies kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1...

Ar pirminių dokumentų 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ dalyje turi būti pateikiamos avansinės apyskaitos?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9078 SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" teikiami tik apskaitoje...

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų dalies elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-28
Registracijos numeris   KD-8994 Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė,...