« Grįžti

Pagal kokią datą į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį turi būti įtrauktos Didžiosios knygos ūkinės operacijos bei pirminiai dokumentai?

Atnaujinimo data: 2018-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-8629

Į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį turi būti įtrauktos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai, užregistruoti ūkio subjekto Didžiojoje knygoje laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, t.y. pagal elemento „Įrašymo į Didžiąją knygą data" datą. Pirminiai dokumentai, teikiami SAF-T rinkmenos/ rinkmenos dalies Pirminių dokumentų duomenų elementų grupėje, turi atitikti Didžiosios knygos įrašus.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO