Dėl gyventojų pajamų mokesčio, įvedus eurą

Atnaujinimo data: 2014-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.1] GPM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8224

Klausimai ir atsakymai dėl GPM mokesčio, susiję su euro įvedimu:

1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01?

D O K U M E N T A S

V A L I U T A

2014 metų mokestinio laikotarpio GPM deklaracija GPM308 Litais
2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat vėlesnių mokestinių laikotarpių teikiamose metinėse pajamų mokesčio deklaracijose Eurais
Patikslinta ar pavėluotai pateikta pirminė ankstesnių laikotarpių (pvz. 2013 metų) GPM deklaracija GPM308 Litais. GPM308 formoje litais nurodytas gyventojų į biudžetą mokėtinas ar jiems iš biudžeto grąžintinas pajamų mokesčio sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius
Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma teikiama už 2014 m. mokestinį laikotarpį, (taip pat patikslintoje ar pirminėje, įskaitant teikiamą pavėluotai) Litais 
Duomenys apie gyventojų 2014 metais patirtas išlaidas (sumokėtas įmokas) gyvybės draudimui, pensijų draudimui, palūkanoms už paskolą būstui ir už profesinį mokymą ir (ar) studijas ( FR0611–FR0615) Litais
Gyventojo gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 ir FR0595 už 2014 metus ir ankstesnius mokestinius laikotarpius Litais
A klasės išmok os deklaracijos FR0573 formoje, teikiamoje (patikslintoje ar pirminėje, įskaitant teikiamą pavėluotai) už 2014 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį Litais
A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje, teikiamoje už 2014 m. gruodžio mėnesį ir ankstesnius mėnesius (įskaitant teikiamas patikslintas) Litais
Fiksuotas pajamų mokestis, kai atitinkamos veiklos rūšies verslo liudijimas 2015 metais vykdomai veiklai  įsigyjamas iki 2014-12-31 Litais

     

 2. Koks mėnesio NPD taikomas, kai per 2015 m. ir vėlesnių metų mėnesį gautos su darbo santykiais susijusios ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra  928,46 euro arba didesnės?

Mėnesio NPD nebetaikomas, kai per 2015 m. ir vėlesnių metų mėnesį gautos su darbo santykiais susijusios ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra  928,46 euro arba didesnės. Metinis NPD nebetaikomas, kai per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus)  gautos su darbo santykiais susijusios ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos  yra 11141,5 euro  arba didesnės.


Su GPM susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė)