« Grįžti

Ar gyventojas privalo įsigyti verslo liudijimą, neribojantį veiklos teritorijos, kai jis, turintis verslo liudijimą veiklai konkrečioje teritorijoje, parduoda savo gamybos prekes įmonėms, kurios yra kituose miestuose?

Atnaujinimo data: 2013-08-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-7673

 

Gyventojas, įsigijęs gamybos verslo liudijimą verstis veikla vienoje savivaldybėje, tačiau savo gamybos prekes ketinantis realizuoti kitų savivaldybių teritorijose ar internetu, turėtų pasirinkti veiklos vykdymo teritoriją „neribojant veiklos teritorijos" visą šios veiklos vykdymo laikotarpį arba tais laikotarpiais, kai vykdo prekybą kitų savivaldybių teritorijose.

Kai gyventojas įsigyja gamybos verslo liudijimą, suteikiantį teisę parduoti savo gamybos prekes, tai pagamintas prekes galima parduoti tik tų (-os) savivaldybių (-ės) teritorijose (-je), kuriose pasirinkta vykdyti prekių gamybos veiklą.

Pavyzdys

Gyventojas išsiėmė gamybos verslo liudijimą verstis veikla tik Kauno m. savivaldybės teritorijoje, todėl jis, turėdamas tokį verslo liudijimą, savo gaminiais gali prekiauti taip pat tik Kauno m. savivaldybės teritorijoje (jei tokį verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo gaminiais prekiaus kitų savivaldybių teritorijose, tai jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, todėl turės būti papildomai apmokestintos).