Ar išduodamas verslo liudijimas, jei asmuo yra skolingas SODRAI?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-8323

 

Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Sodrai) ir gyventojo skolos sumokėjimo Sodrai terminas nėra atidėtas arba yra atidėtas tačiau jau suėjęs. Vadinasi, jei gyventojas dėl skolos sumokėjimo Sodrai yra sudaręs įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį, kurios terminas verslo liudijimo įsigijimo metu nėra suėjęs, jam gali būti išduodamas verslo liudijimas (ši nuostata taikoma nuo 2016-11-24 pagal LRV nutarimą Nr. 1146).

Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, nesusimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO