« Grįžti

Ar pirminių dokumentų 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ dalyje turi būti pateikiamos avansinės apyskaitos?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9078

SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" teikiami tik apskaitoje apskaitytų pirminių įsigijimo dokumentų duomenys. Jei išlaidos / sąnaudos apskaitomos pagal darbuotojų avansines apyskaitas, apskaitoje neišskiriant kiekvieno pirminio dokumento atskirai, tuomet 4.2. dalyje tokia informacija neteikiama. Avansinių apyskaitų pagrindu buhalterinėje apskaitoje atlikti įrašai pateikiami tik SAF-T rinkmenos 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai".