« Grįžti

Ar vykdomoje veikloje pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti šeimos nariai?

Atnaujinimo data: 2012-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-1086

 

Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas).

Pateikiant teritorinei VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo,  vieną šeimos narį reikia įrašyti į verslo liudijimą. Jei gyventojas to nepadarė iki išduodant verslo liudijimą, jis tai gali padaryti verslo liudijimo galiojimo metu arba kartu su prašymu pratęsti verslo liudijimą.

Verslo liudijime nurodytas fizinis asmuo turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje,
kuriai įsigytas verslo liudijimas, kartu su juo, ar jo nesant. Tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ" 3 p.