Ką daryti praradus verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-1083

 

Verslo liudijimą praradęs gyventojas (neturintis galimybės prarastojo verslo liudijimo išsispausdinti) turi kreiptis tiesiogiai į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą vietoj prarastojo.

Kartu su prašymu turi būti pateikiamas .Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi per Mano VMI.

Šiuo atveju verslo liudijimas išduodamas per vieną darbo dieną po prašymo pateikimo.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ", 10 p.