« Grįžti

Kiek skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų galima įsigyti?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-1068

 

Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Tačiau, jei gyventojas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą. 

Kiekvienos rūšies veiklos verslo liudijimai išduodami atskirai. Gyventojo prašyme nurodyta stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vieta įrašoma verslo liudijime. Jeigu prašyme gyventojas nurodo kitos (ne stacionarioje vietoje vykdomos) veiklos vietą, ji taip pat įrašoma verslo liudijime. Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vietai, gyventojas per 10 dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti VMI tiesiogiai arba per Mano VMI.


VEIKLŲ_KURIOMIS_GALI_BŪTI_VERČIAMASI_TURINT_VERSLO_LIUDIJIMĄ_KLASIFIKATORIUS_NUO_2012-01-01.DOC

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymas Nr. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO"