« Grįžti

Kokią glaudinimo priemonę rekomenduojama naudoti, i.SAF-T posistemyje teikiant archyvuotą didelės apimties SAF-T rinkmeną?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9053

Archyvuojant didelės apimties failus, rekomenduojame naudoti nemokamą, atvirojo kodo archyvavimo programą 7ZIP.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 699 DĖL APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO