« Grįžti

Kokia reikšmė nurodoma pirminių dokumentų dalyje esančiame elemente 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina“, teikiant ilgalaikio turto ūkinę operaciją?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9087

Elemente 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina" nurodoma ilgalaikio turto, dėl kurio teikiama ūkinė operacija, įsigijimo savikainos vertė teikiamos ūkinės operacijos datai. Savikainos vertė nurodoma prieš ilgalaikio turto ūkinę operaciją, t.y. neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma".