« Grįžti

Kada pajamų mokestis turi būti papildomai sumokamas arba grąžinamas?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.3] Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir...
Registracijos numeris   KD-1096

Jeigu verslo liudijimas išduodamas ilgesniam negu mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., medicininė komisija gyventojo nedarbingumo lygį panaikino), gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai bet kuriai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Apie duomenų pasikeitimą gyventojas gali pranešti tiesiogiai teritorinei VMI arba per Mano VMI.

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, pokyčio susidaro fiksuoto dydžio pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį įvyko pokytis, pirmosios dienos.

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas ir tada, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Mirties atveju fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

Ligos atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo ligos pradžios  (jei į verslo liudijimą nėra įrašyto kito fizinio asmens) iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo prašymo nutraukti vykdomą individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, VMI  gavimo dienos arba nuo prašyme nurodytos, vėlesnės nei prašymo gavimo data, dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 26 str.
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ", 14 p.