« Grįžti

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.6] Tarifai
[1.4.10.3] Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir...
Registracijos numeris   KD-7345

 

Pajamos, gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos, apmokestinamos, sumokant savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai turi teisę mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo mokestiniu laikotarpiu iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, gautų ne didesnių nei 45000 eurų pajamų (kai vykdoma kelių rūšių veikla (išskyrus gyvenamosios paskirties nuomą),pajamos sumuojamos). Veiklos vykdymui įsigyti verslo liudijimus ir mokestiniu laikotarpiu gauti 45000 eurų neviršijančių pajamų iš individualios veiklos vykdymo,gali ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai. Jei iš įsigijus verslo liudijimą vykdytos individualios veiklos gavus daugiau nei 45000 eurų pajamų, viršijančioji pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pajamos (su pažyma) -15 proc. tarifu, taikant GPMĮ 182 straipsnyje nurodytą pajamų mokesčio kreditą.

Gyvenamosios paskirties patalpas nuomojant įsigijus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45000 eurų per mokestinį laikotarpį neviršijančios iš gyvenamojo būsto nuomos gautos pajamos. Mokestiniu laikotarpiu gavus patalpų nuomos pajamų daugiau nei 45000 eurų, viršijanti dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu, tačiau GPMĮ 182 straipsnyje nurodytas pajamų mokesčio kreditas netaikomas.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas ir už jas apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, kai prekybos ir / ar gamybos, ir / ar paslaugų verslo liudijimą (liudijimus) įsigijusio gyventojo iš juridiniams asmenims už parduotas (įskaitant savo gamybos) prekes ar suteiktas paslaugas gautos pajamos bei iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų už parduotas ne savo gamybos prekes gautos pajamos yra didesnės kaip 4 500 Eur per mokestinį laikotarpį, tai pajamų dalis:

− iki 4500 eurų apmokestinama, sumokant savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį,

viršijanti 4500 eurų sumą, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas bei GPMĮ 182 straipsnyje nurodytas pajamų mokesčio kreditas  (iki 2017-12-31 4500 eurų viršijusi suma buvo apmokestinama, taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms — 15 proc. pajamų mokesčio tarifą).

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.
LRS  LRV 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO