« Grįžti

Ar gali gyventojas, nutraukęs individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą, vykdymą, realizuoti veiklos vykdymo metu įsigytų prekių likučius?

Atnaujinimo data: 2014-12-17
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-8230

 

Gyventojas, nutraukęs individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą, vykdymą, likusias neparduotas prekes gali parduoti kaip kitą ne individualios veiklos turtą. Tokiu atveju, jei iš gyventojo gautų kito turto pardavimo pajamų atėmus jų įsigijimui patirtas išlaidas, gautas skirtumas viršytų 2500 eurų (iki 2014-12-31- 8000 Lt), tai 2500 eurų (iki 2014-12-31- 8 000 Lt) viršijančioji dalis turėtų būti apmokestinama 15 procentų pajamų mokesčiu.

Teisės aktai
LRS  GPM 17 str. 1 d.27 p.