Ar galima gyventojui verstis tam tikromis veiklomis pagal verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-7360

 

VEIKLOS   RŪŠIS

AR GALIMA  VEIKLA  PAGAL  VERSLO  LIUDIJIMĄ?

Sniego valymo paslauga

Taip, galima veikla pagal verslo liudijimą: aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) pagal verslo liudijimą

Gyventojas, įsigijęs prekybos verslo liudijimą negali verstis audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimu (prekyba ir (arba) nuoma), jis turi įsigyti verslo liudijimą šiai veiklai – „audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas"

 Viščiukų kepimas ir prekyba

Viščiukų kepimo ir jų pardavimo veikla negali būti vykdoma įsigijus verslo liudijimą, kadangi tai nėra nei prekybos, nei viešojo maitinimo veikla.

Todėl gyventojai, pageidaujantys kepti viščiukus ir vietoje juos parduoti, turi steigti įmones arba informuoti vietos VMI apie pradėtą tokios rūšies individualią veiklą.

Prekyba  skerdiena

Gyventojas, įsigijęs prekybos verslo liudijimą, gali prekiauti paskerstų gyvulių, pirktų ūkininko ūkyje ar asmeniniame pagalbiniame ūkyje, skerdiena. Šiuo atveju prekybos vietoje jis turi turėti gyvo gyvulio pirkimo–pardavimo kvitą ir skerdyklos dokumentą apie atliktą paslaugą.

Atrakcionų  parkų veikla

(ši veikla klasifikuota EVRK klasėje 92.33)

Ne, negali verstis šia veikla pagal verslo liudijimą.

(Pvz. Verslo liudijimas verstis poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimo, batuto ir kita veikla (įeina į EVRK klasę 92.72) suteikia teisę  verstis tik jame išvardinta veikla, kuri pagal savo pobūdį turi patekti į EVRK 92.72 klasę. Ši klasė aprašoma kaip kitos, niekur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos. Tai reiškia, kad pagal minėtą verslo liudijimą negalima verstis atrakcionų parkų veikla)

Kalėdų Senio" ir „Snieguolės" veikla

Jei gyventojas pageidauja vykdyti „Kalėdų Senio" ir „Snieguolės" veiklą, jis turi įsigyti verslo liudijimą Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) (įeina į EVRK klasę 90.01), kai vykdant minėtą veiklą yra koncertuojama arba verslo liudijimą Diskotekos vedėjo veikla (įeina į EVRK klasę 90.01), kai vykdoma veikla yra artimesnė diskotekos pobūdžio renginiui. Jei teikiamos paslaugos iš esmės skiriasi nuo paminėtų paslaugų, turi būti registruojama individuali veikla.

Prekyba fejerverkais

Taip, prekiauti fejerverkais įsigijus verslo liudijimus, galima.

Nuo 2016-11-24 pagal Lietuvos Respublikos nutarimą Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo redakcija Nr.1146) panaikintas draudimas įsigijus verslo liudijimą verstis licencijuojama veikla.

Prekiauti prekėmis, kurios yra perimtos konsignacijos pagrindais

Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentus. Prekėmis, kurios perimtos konsignaciniais pagrindais, prekybos verslo liudijimą turintis gyventojas prekiauti negali, nes neturi prekių įsigijimo dokumento.

Prekiauti savo gamybos prekėmis mugėje, turgavietėje, neįsigijus prekybos verslo liudijimo

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, turintis verslo liudijimą gamybai, gali prekiauti savo gamybos prekėmis mugėje, turgavietėje, neįsigijęs prekybos verslo liudijimo, jeigu gyventojo įsigytas verslo liudijimas gamybai suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis,  tačiau, tiek vykdyti gamybą, tiek ir prekiauti savos gamybos prekėmis, jis turi teisę tik gyventojo pasirinktoje ir gamybos verslo liudijime nurodytoje veiklos vykdymo teritorijoje.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, suteikiantį teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį.

Prekiauti mugėje (pvz., Kaziuko) arba turgavietėje savo gamybos prekėmis, kurias pagamino laisvalaikiu

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas prekiauti mugėje ar turgavietėje savo gamybos prekėmis, turėtų įsigyti gamybos verslo liudijimą, kuris suteiktų teisę gyventojui gaminti ir parduoti savos gamybos prekes.

Prekiauti savo gamybos prekėmis, įsigijus tik prekybos verslo liudijimą, negalima.

Prekiauti apvaliąja mediena, įsigijus prekybos verslo liudijimą tik ne maisto produktais veiklai (EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99 įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali parduoti tik malkoms skirtą apvaliąją medieną.

Apvaliosios medienos (medžio apdirbimo pramonei) prekyba mažmeninėje prekyboje neklasifikuojama, ji priskiriama 46.73 klasei. EVRK klasė 46.73 klasei į prekybos verslo liudijimą neįeina.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ"