« Grįžti

Ar gyventojams, gavusiems pajamų iš veiklos su verslo liudijimu, taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis?

Atnaujinimo data: 2015-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-1061

 

Jeigu gyventojo pajamos per mokestinį laikotarpį yra vien neapmokestinamosios ir (ar) vien iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą, tai mokestiniam laikotarpiui pasibaigus jam netaikomas nei NPD, nei MNPD.

Pagal GPMĮ 16 straipsnio nuostatas, pajamos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą, neįskaitomos apskaičiuojant gyventojo metines apmokestinamąsias pajamas.

 Iš veiklos pagal verslo liudijimą gautos pajamos neįskaitomos į GMP sumą. Vadinasi, apskaičiuojant gyventojui taikytiną MNPD, neturi būti įskaitomos pajamos gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str. 1 d.