Ar gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla turėdamas verslo liudijimą, privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-1059

 

Pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ar įregistravęs  individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 dienos net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo. Jei per mokestinį laikotarpį pajamos gautos tik iš veiklos pagal verslo liudijimą, tai turi būti pildoma  GPM308  formos  deklaracija  ir  jos  priedas  GPM308V.  Jeigu verslo liudijimą įsigijusio asmens  per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamų sumos viršija 4500 Eur  sumą, tai jos deklaruojant 2012-2015 metų mokestinių laikotarpių pajamas, deklaracijos GPM308V  priede nurodomos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma).

Deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas gyventojų, vykdžiusių veiklą su verslo liudijimu ir per kalendorinius metus iš juridinių asmenų ar kitų individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gavusių daugiau nei 4500 eurų pajamų, pajamų dalis iki 4500 eurų deklaracijos GPM308V priede nurodomos kaip pajamos iš verslo liudijimo, o pajamų dalis, viršijanti 4500 eurų, nurodomos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma).

Gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai vykdyti išduotas verslo liudijimas, turi teisę dalyvauti ir šeimos nariai, tačiau iš veiklos, kuriai vykdyti buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs asmuo.

Jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas mokestiniu laikotarpiu negavo kitos rūšies apmokestinamųjų pajamų, pajamų mokesčio lengvatomis pasinaudoti negali.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 27 str. 3 d.