« Grįžti

Kada veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2018-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-8466

 

Nuo 2015 m. gyventojai, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, PVM mokėtojais turi užsiregistruoti, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už šalies teritorijoje parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma buvo didesnė kaip 45000 eurų . Pažymėtina, kad skaičiuojant 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 Eur atlygį gyventojas turi atsižvelgti į gautą ir/ar gautiną atlygį ne tik iš vykdomos ekonominės veiklos pagal verslo liudijimą, bet ir kitokios jo vykdomos ekonominės veiklos.

Pavyzdys

Tarkim, gyventojas nuo 2015m. kovo mėnesio verčiasi tekstų vertimo veikla, teikdamas paslaugas šalies teritorijoje Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims. 2015m. kovo− gruodžio mėnesiais jo atlygis iš tekstų vertimo veiklos buvo 27000 Eur), o 2016m. vasario mėnesį iš šios veiklos gavo 24000 Eur. Šiam asmeniui 2016m. vasario mėnesį atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, nes, atlygis už per paskutiniuosius 12 mėnesių šalies teritorijoje suteiktas tekstų vertimo paslaugas sudaro 51000 Eur, t.y. viršijo registravimuisi PVM mokėtoju nustatytą 45000 Eur ribą bei už paslaugas, dėl kurių teikimo nurodytoji riba buvo viršyta, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

Tarkime, pavyzdyje pateiktu atveju, gyventojas vasario mėnesį už suteiktas vertimo paslaugas išrašė 3 sąskaitas faktūras: vasario 5 d.−3000 Eur, vasario 15 d.−11000 Eur , o vasario 25 d.−10000 Eur sumai. Taigi, registravimuisi PVM mokėtoju 45 000Eur riba buvo viršyta dėl paskutiniojo vasario mėnesio paslaugų teikimo sandorio, t.y. dėl 10 000 Eur.

Todėl, pavyzdyje pateiktu atveju, gyventojui atsirado ne tik prievolė registruotis PVM mokėtoju, bet ir už paslaugas, dėl kurių teikimo buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba (nuo 10000 Eur) apskaičiuoti PVM ir jį sumokėti į biudžetą. Pavyzdyje pateiktu atveju, tai sudarytų 1736 Eur (10000 x 21 proc./(100 proc.+21 proc.)

Nuo 2018 m. gyventojas, taip pat ir PVM mokėtojas gali verstis veikla pagal verslo liudijimą, jeigu pajamos iš šios veiklos per mokestinį laikotarpį neviršija 45 000 eurų (kai vykdoma kelių rūšių veikla pajamos sumuojamos).