« Grįžti

Kokį dokumentą turi išrašyti gyventojas, gavęs avansą tuo metu, kai verslo liudijimas dar negalioja?

Atnaujinimo data: 2015-09-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-7439

 

Situacija. Gyventojas vasaros metu (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) ketina teikti apgyvendinimo paslaugas. Šiems mėnesiams gyventojas įsigis verslo liudijimą „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST)". Visus metus gyventojas skelbia, reklamuoja, kad vasaros metu teikia apgyvendinimo paslaugas. Dalis klientų (kurie yra juridiniai asmenys) patalpas, kurias norės išsinuomoti liepos mėnesį, rezervuoja jau sausio mėnesį ir sumoka avansą. Sausio mėnesį gyventojas dar neturi verslo liudijimo apgyvendinimo paslaugoms.

Klausimas. Ar gautos pajamos (avansas) traktuojamos gyventojo pagal verslo liudijimą gautomis pajamomis? Kokį dokumentą gyventojas turi išrašyti gaudamas avansą? Kada gautas avansas turi būti įrašomas į pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą? Kokia deklaravimo tvarka tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui.

Atsakymas. Kai gyventojas, tam tikrais mėnesiais ketina teikti apgyvendinimo paslaugas, tačiau už išankstinį patalpų rezervavimą ima avanso įmokas, tai toks gyventojas verslo liudijimą būsimam veiklos vykdymo laikotarpiui turėtų įsigyti iš anksto, prieš avanso įmokų gavimą. Tarkime, jeigu gyventojas verslo liudijimą įsigijęs iki 2015-04-01 (kuriame nurodytas apgyvendinimo paslaugų teikimo laikotarpis nuo 2015-06-01 iki 2015-08-31) gauna avanso įmokas 2015-04-01 už laikotarpį nuo 2015-07-10 iki 2015-07-30 (arba už bet kokį kitą laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-08-31), laikoma, kad gyventojas gavo pajamų iš verslo liudijimo veiklos. Juridinis asmuo, išmokėjęs avanso išmokas gyventojui turinčiam verslo liudijimą, pajamų mokesčio nuo išmokamų sumų neišskaičiuoja, duomenis VMI pateikia metams pasibaigus formoje FR0471. Gautai avanso sumai gyventojas išrašo prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą, forma FR0508, o paslaugos suteikimo momentu išrašo sąskaitą faktūrą.

Tuo atveju, kai gyventojas avanso gavimo metu neturi įsigyto verslo liudijimo, tai juridinis asmuo, išmokėdamas avanso išmokas, kaip nuo išmokų priskiriamų A klasės pajamoms, privalo išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį. Išmokėtą avansą įmonė deklaruoja FR0572 formoje. Įmonė, išmokėjusi likusią sumos dalį (kai jau gyventojas turi verslo liudijimą), šią išmoką deklaruoja FR0471 formoje. Visa pajamų suma (avansas + antra dalis) laikoma gyventojo pajamomis, gautomis pagal verslo liudijimą. Gyventojas visą gautą sumą deklaruoja metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308V priede, kaip pajamas, gautas pagal verslo liudijimą, V11 laukelyje nurodydamas nuo avanso išskaičiuotą mokestį. Gyventojas, gaudamas avansą, neišrašo jokio dokumento. Avanso mokėjimas turėtų būti aptartas sutartyje. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas išrašomas tik tada, kai gyventojas jau turi įsigijęs verslo liudijimą, o įmonė sumoka antrąją sumos dalį. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu. Gautas avansas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale nerodomas. Žurnale parodoma visa gauta suma, kai yra gaunama antroji sumos dalis.