Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, veiklos pajamų ir išlaidų apskaitai naudojami žurnalai

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Registracijos numeris   KD-1232   Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos...

Kada duomenys apie gautas pajamas įrašomi pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Registracijos numeris   KD-1237   Duomenys žurnale apie gautas pajamas įrašomi tą dieną, kai gaunamos pajamos. Jei kurią...

Kaip paskirstomos skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimus įsigijusio gyventojo išlaidos prekėms įsigyti?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Registracijos numeris   KD-1247   Gyventojas, kuris įsigijęs kelių veiklos rūšių verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas...

Kokios išlaidos priskiriamos veiklos išlaidoms, kai veikla vykdoma įsigijus verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Registracijos numeris   KD-1250 Veiklos išlaidoms priskiriama – prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, kurių įsigijimas...

Kuriuo atveju duomenys apie patirtas išlaidas yra įrašomi pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Registracijos numeris   KD-1241   Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų žurnale išlaidas reikia nurodyti...

Kas gali tvarkyti gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, buhalterinę apskaitą?

Atnaujinimo data: 2015-01-04
Registracijos numeris   KD-1206   Verslo liudijimą įsigijęs asmuo buhalterinę apskaitą tvarkyti gali pats, šį darbą pagal...

Ar reikia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą įregistruoti mokesčių inspekcijoje?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Registracijos numeris   KD-1252   Nuo 2011-01-01 pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalai apskričių valstybinėse mokesčių...