« Grįžti

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, veiklos pajamų ir išlaidų apskaitai naudojami žurnalai

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1232

 

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale.

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale.

Nuo 2011-01-01 verslo liudijimus įsigiję gyventojai žurnalus, kasos aparato kasos operacijų žurnalus ir prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus (FR0508 forma) gali pasigaminti  ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalai, taip pat ir kasos aparato kasos operacijų žurnalai apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose nuo 2011-01-01 nebeplatinami, neberegistruojami ir nebeantspauduojami.

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, veiklos pajamų ir išlaidų apskaitai naudojamų žurnalų pavyzdžiai pridedami:

INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO (tame tarpe ir pagal verslo liudijimą) GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 1
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 2
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 3

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO