« Grįžti

Kada duomenys apie gautas pajamas įrašomi pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1237

 

Duomenys žurnale apie gautas pajamas įrašomi tą dieną, kai gaunamos pajamos. Jei kurią dieną pajamų negauta – įrašo daryti nereikia:

Pajamų ir išlaidų žurnalo 3 skiltyje įrašoma pajamų, gautų iš veiklos rūšies, kurios pajamoms ir išlaidoms pildomas žurnalas, suma. Pajamos laikomos gautomis, kai faktiškai gaunamas atlygis už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas. Šioje skiltyje nerašomos pajamos, gautos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (asmeninės nuosavybės teise turimą daiktą ir pan.).

Pastebėjus klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data.

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO