Kaip paskirstomos skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimus įsigijusio gyventojo išlaidos prekėms įsigyti?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1247

 

Gyventojas, kuris įsigijęs kelių veiklos rūšių verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas įtraukia į atskirus (kiekvienai veiklai) žurnalus. Jeigu šioms veiklos rūšims yra įsigiję prekių, medžiagų bei žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai tų prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas tarp atskirų veiklos rūšių paskirsto patys gyventojai ir įrašo į atitinkamus žurnalus.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO