« Grįžti

Kiek reikia pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalų, jei gyventojas įsigijęs kelių veiklos rūšių verslo liudijimus?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1235

 

Gyventojai, įsigiję kelių veiklos rūšių verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas įtraukia į atskirus žurnalus.

Jeigu šioms veiklos rūšims yra įsigiję prekių, medžiagų bei žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai tų prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas tarp atskirų veiklos rūšių paskirsto patys gyventojai ir įrašo į atitinkamus žurnalus.

Jeigu gyventojas buvo įsigijęs kurios nors veiklos verslo liudijimą, vėliau kurį laiką veiklos nevykdė, tačiau tam laikui praėjus vėl įsigijo tos pačios veiklos verslo liudijimą, tai jis gali toliau pildyti jau pradėtą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO