« Grįžti

Ar gali ūkininko (ar žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo) vaikai, žmona prekiauti žemės ūkio produkcija turguje be verslo liudijimo?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-6891

 

Taip,  ūkininko (ar žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo) vaikai, žmona  gali turguje prekiauti žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo, bet prekybos vietoje jie turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės  valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą.  Be to, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.3D-355 patvirtintų Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių 16 punkte nurodyta, kad tuo atveju, kai asmenys, savo ūkinėje veikloje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, prekyvietėje prekiauja ne patys, bet jų šeimos nariai, tai pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas dėl leidimo prekiauti žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais.

Teisės aktai
LRS  LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtinto „KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d. 10.10 p.
LRS  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-355 „Dėl Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo" 16 p.