« Grįžti

Ar gyventojai, įregistravę savo ūkį Ūkininko ūkio registre, norėdami užsiimti žemės ūkio veikla ir (ar) ne žemės ūkio veikla, privalo pateikti prašymą įregistruoti mokesčių mokėtojų registre ir gauti VMI išduodamą pažymą veiklai vykdyti?

Atnaujinimo data: 2013-07-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.2] Registravimas
Registracijos numeris   KD-7432

 

Gyventojai, įregistravę savo ūkį Ūkininkų ūkių registre, į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą, todėl papildomai mokesčių administratoriui teikti prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą teikti nereikia. Mokesčių administratorius gali paprašyti pateikti prašymą REG812 forma tam, kad ūkininkas pateiktų papildomus duomenis – telekomunikacijų rekvizitus, tikslų veiklos vykdymo vietos adresą.

Ūkininko vykdoma veikla pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas prilyginama individualiai veiklai, todėl ūkininkui, jeigu pageidauja, gali būti išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos FR0468 formos pažyma.

VMI prie FM nuomone, ūkininkui, vykdančiam tik žemės ūkio veiklą, teikti prašymą dėl individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo nėra tikslinga, kadangi ūkininko turimas ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas mokesčių tikslais reiškia iš esmės tą patį, t. y., kad gyventojas verčiasi žemės ūkio veikla. Tuo atveju, jeigu ūkininkas, registruodamasis Ūkininkų ūkių registre, nurodė, kad verčiasi ne tik žemės ūkio bet ir kita veikla, jam, jeigu pageidauja, gali būti išduodama individualios veiklos vykdymo pažyma, kaip dokumentas, patvirtinantis kokiomis veiklomis verčiasi gyventojas.

Jeigu ūkininkas pageidauja užsiimti kita tęstinio pobūdžio savarankiška veikla, kuri neįregistruota Ūkininkų ūkių registre, jis turi pranešti mokesčių administratoriui apie pradedamą vykdyti individualią veiklą ir pateikti REG812 formą. Pažymime, kad bet kuriuo atveju Individualios veiklos vykdymo pažyma išduodama tik gyventojui pageidaujant.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 7 d., 33 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"