Ar turi ūkininkas informuoti mokesčių administratorių apie pasikeitusius duomenis ir nutraukiamą veiklą?

Atnaujinimo data: 2013-06-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.2] Registravimas
Registracijos numeris   KD-1005

 

Jei pasikeičia ar pasipildo ūkininko duomenys (adresas, pagrindinės veiklos kodas, individualios veiklos vykdymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbo laikas, apskaitą tvarkančio asmens duomenys, atstovaujančio asmens duomenys), gyventojas privalo informuoti mokesčių administratorių per 5 darbo dienas, pateikdamas prašymo formą REG812.

Kai ūkininkas nutraukia individualią veiklą, jis turi informuoti mokesčių administratorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos ir pateikti naują prašymą REG812  dėl išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro. turi būti  teikiama prašymo REG812 forma.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 35 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"