Kada, kokiu būdu ir kurią prašymo formą ūkininkas turi pateikti norėdamas įregistruoti individualią veiklą?

Atnaujinimo data: 2016-03-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.2] Registravimas
Registracijos numeris   KD-1004

Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Kadangi Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą (pvz., žemės ūkio, kaimo turizmo ir/ar kt.), todėl VMI prie FM papildomai pateikti prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą nereikia.

Asmenys, kurie vykdo individualią žemės ūkio veiklą, bet nėra įregistravę Ūkininkų ūkio registre, registruojami Mokesčių mokėtojų registre pagal Žemės ir kaimo verslo registro pateiktus duomenis.

Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys apie vykdomą žemės ūkio veiklą kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais registravimo registre, skelbiami Mano VMI. Pažymą gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI arba gali atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas pageidauja užsiimti kita tęstinio pobūdžio savarankiška veikla, kuri neįregistruota Ūkininkų ūkių registre, jis turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas prašymo REG812 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Forma REG812 taip pat gali būti teikiama, kai ūkininkai mokesčių mokėtojų registro tvarkytojui papildomai nori pranešti telekomunikacinius rekvizitus (telefoną, elektroninio pašto adresą) ir tikslų ūkio adresą.

              Prašymą galima pateikti tokiais būdais:

LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"