« Grįžti

Kaip ūkininkai registruojami / išregistruojami iš mokesčių mokėtojų registro?

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.2] Registravimas
Registracijos numeris   KD-2570

 

Ūkininkai į mokesčių mokėtojų registrą registruojami ir jų duomenys registre tikslinami pagal iš Ūkininkų ūkių registro gautus duomenis apie ūkininko statusą automatiškai.

Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre dienos.

 

Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro dienos. Ūkis gali būti išregistruojamas iš Ūkininkų ūkių registro dėl šių priežasčių:

1. Ūkininko prašymu;

2. Ūkininkui mirus (jeigu įpėdinis ūkio veiklos toliau netęsia);

3. Teismo sprendimu.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo"