« Grįžti

Kaip apmokestinamos ūkininko ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos už turto pardavimą?

Atnaujinimo data: 2018-06-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.33] Žemės ūkio produktų realizavimas
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-5812

Jei ūkininkas ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai naudojo žemės ūkio techniką žemės ūkio veiklai vykdyti, ir tai patvirtina pateikta deklaracija FR0457 (individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracija), tokio turto pardavimo pajamos už parduotą žemės ūkio techniką priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos turto pardavimo pajamos. Vadinasi, tokios pajamos apmokestinamos atskirai nuo pajamų iš žemės ūkio veiklos, nuo 2018-01-01 taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, mokėtiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuojant GPMĮ 182 str. 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka atimant pajamų mokesčio kreditą (PMK).

 Iki 2017-21-31 tokios pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18-2 str. 2, 3 d.