« Grįžti

Kokias deklaracijas mokesčių administratoriui turi pateikti žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas apie samdomus darbuotojus?

Atnaujinimo data: 2018-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-8706

 

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, vadovaudamasis GPMĮ 23 str. nuostatomis, nuo išmokamų A klasės pajamų (darbo užmokesčio) privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.

Nuo B klasės pajamų (žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus) sumokėti pajamų mokestį bei deklaruoti pajamas GPMĮ 27 str. nustatyta tvarka prievolė tenka pačiam pajamas gavusiam gyventojui.

Pagal GPMĮ 6 str., su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokėjęs A klasei priskiriamas apmokestinamąsias

pajamas,   nuo 2018-01-01 privalo deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312. Iki 2017-12-31 privalo pateikti Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją FR0572 iki kito mėnesio 15 d. ir Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją FR0573 formos bei jos priedus metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos.

Teisės aktai
LRS  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas