« Grįžti

Kokie apmokestinimo ypatumai taikomi ūkininkų gautoms pajamoms, už parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-6846

 

Miškininkystė nepriskiriama žemės ūkio veiklai, todėl ūkininko gautos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir/ar apvaliąją medieną, priskiriamos jo, kaip gyventojo pajamoms, arba kaip ūkininko, vykdančio individualią miškininkystės veiklą apmokestinamoms pajamoms.

1. Jeigu ūkininkas vykdo individualią miškininkystės veiklą, t. y. jis yra įregistravęs veiklą 02.01 kodu – „Miškininkystė ir medienos ruoša", tai gautos pajamos už medienos pardavimą apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos. Informaciją apie individualios veiklos apmokestinimo tvarką nuo 2018-01-01 rasite čia. Iki 2017-12-31 tokios individualios veiklos pajamos apmokestinamos  taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

2. Ūkininko gautos ne individualios veiklos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir/ar apvaliąją medieną apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, kuris mokamas nuo skirtumo tarp pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos, jeigu tas skirtumas viršija 2 500 eurų (iki 2014-12-31 – 8 000 Lt).

Pagal GPMĮ 22 str. nuostatas tiek individualios veiklos, tiek ne individualios veiklos (nenukirsto miško ir/ar apvaliosios medienos) pardavimo pajamos pagal mokesčio sumokėjimo būdą priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių juridinis vienetas turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą:

- 15 proc. pajamų mokestį, jei išmoka išmokama asmeniui, kuris nevykdo nenukirsto miško ir/ar apvaliosios medienos pardavimo individualios veiklos;

- 15 proc. (iki 2017-12-31 5 proc.) pajamų mokestį, jei išmoka išmokama asmeniui, kuris vykdo nenukirsto miško ir/ar apvaliosios medienos pardavimo individualią veiklą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str.