« Grįžti

Kuriais atvejais ūkininkas (ar jo partneris) turi teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2017-08-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1029

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą privalo pateikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai:

- ne PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį viršijo 3000 eurų.

- ne PVM mokėtojai, pageidaujantys, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos jiems būtų apskaičiuojamos įvertinus pajamas bei išlaidas 2017 metų ar vėlesnio mokestinio laikotarpio metinėje pajamų deklaracijoje, turi deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas, nesvarbu, kokia suma ir iš kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta.

- ne PVM mokėtojai, kandidatuojantys į valstybės politikus ar Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos, 2017 metų ar vėlesnio mokestinio laikotarpio metinėje pajamų deklaracijoje, turi deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas, nesvarbu, kokia suma ir iš kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta.

- PVM mokėtojai. PVM mokėtojais įsiregistravę žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, nepriklausomai nuo iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų sumos dydžio, turi deklaruoti gautas žemės ūkio veiklos pajamas be PVM.

Deklaruoti pajamas privalo ne tik ūkininkai, įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre, bet ir žemės ūkio veikloje bendrai dalyvaujantys (ūkininkas, jo sutuoktinis (-ė), ūkininko partneris (-iai)) gyventojai, kurie uždirbtų pajamų iš žemės ūkio veiklos pasiskirstymą turi aptarti jungtinės veiklos (partnerystės) ar kitoje sutartyje / susitarime. Tokiu būdu, kiekvienas partneris gautas pajamas (pajamų dalį) bei joms tenkančią išlaidų dalį atskirai privalo apskaičiuoti ir deklaruoti kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., mokesčių administratoriui pateikdamas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 27 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 "DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IX d.