« Grįžti

Ūkininkų ir jų partnerių pajamų už paslaugas žemės ūkiui sąrašas

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.33] Žemės ūkio produktų realizavimas
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-6723

 

Paslaugų žemės ūkiui (t. y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams) sąrašas (patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76) taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos:

1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį
ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą.

2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais.

4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą.

5. Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą.

6. Ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė.

7. Veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos.

8. Žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą.

9. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus.

10. Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2010-12-31 įsakymas Nr. 1K-414 „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI, IŠ KURIŲ GAUTOS PAJAMOS LAIKOMOS PAJAMOMIS IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2012-01-25 nutarimas Nr. 76 „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠO PATVIRTINIMO" (nuo 2012 m.)