Kokia ūkininkų veikloje naudojamojo ilgalaikio turto išlaidų pripažinimo tvarka?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Registracijos numeris   KD-6669   Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies)...

Kurios išlaidos nepriskiriamos žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Registracijos numeris   KD-6857 Gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos...

Ar ūkininkams, kurių žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos GPM, reikia pateikti formą FR0457?

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Registracijos numeris   KD-7124   Su neapmokestinamosiomis pajamomis susijusios išlaidos nėra laikomos leidžiamais...