Ar gyvulių kritimas (dėl ligos), apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, gali būti laikomi natūralios netekties nuostoliais, kurie būtų priskiriami ūkininko vykdomos veiklos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7148

 

Pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, 20 punktą, natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, pakavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo. Vadinasi, gyvulių kritimas negali būti laikomas natūralios netekties nuostoliais.

Tačiau tokios išlaidos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais kitu pagrindu, t. y. dėl ligų, traumų ar apsigimimų kritusių penimų auginimui ar reprodukcijai laikomų gyvūnų vertė gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, kaip gyvūnų auginimo, reprodukcijos ar kitų žemės ūkio produkcijos gamybos procesų išlaidos, kurios yra įprastinės veiklai ir būtinos gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti. Tokių išlaidų pripažinimui leidžiamais atskaitymais, prie apskaitos dokumentų, kuriais yra pagrįsti šie gyvūnų kritimai, turi būti veterinarijos gydytojų pasirašyti aktai ir nurodyti susirgimai, kurie galėjo būti gyvūno mirties priežastimi (adekvačiai, kaip ir leidžiamais atskaitymais pripažįstant vieneto sąnaudas dėl gyvulių kritimų).

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"