« Grįžti

Ar ūkininkams, kurių žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos GPM, reikia pateikti formą FR0457?

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7124

 

Su neapmokestinamosiomis pajamomis susijusios išlaidos nėra laikomos leidžiamais atskaitymais. Kol žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, tol naudojamo ilgalaikio turto priskirti individualios veiklos turtui nebūtina, išskyrus jei forma FR0457 teikiama PVM tikslais..

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"