Ar ūkininkas į jo vykdomos veiklos leidžiamus atskaitymus gali įtraukti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, eksploatavimo ir rekonstravimo išlaidas, jei turtas buvo įsigytas dovanojimo ar paveldėjimo būdu?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7145

 

Situacija. Ūkininkas dovanojimo ar paveldėjimo būdu perdavė visą savo ūkio ilgalaikį materialųjį turtą sūnui. Sūnus, kuris yra ūkininkas ir jo  žemės ūkio valdos dydis yra  15 EDV, įsigydamas tokį turtą, nepatyrė jokių išlaidų. Kaip tokį turtą turėtų deklaruoti sūnus deklaracijoje FR0457, kad būtų galima į leidžiamus atskaitymus įtraukti to turto nusidėvėjimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas?

Atsakymas. Kadangi šiuo atveju sūnus nepatyrė turto įsigijimo išlaidų, todėl tokiam neatlygintinai gautam turtui nusidėvėjimas nebus skaičiuojamas. Tačiau sūnus, norėdamas tokio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas priskirti vykdomos veiklos leidžiamiems atskaitymams, turėtų apie šio turto priskyrimą veiklai pranešti mokesčių administratoriui, pateikdamas formą FR0457.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"