« Grįžti

Kaip teisingai formoje FR0457 deklaruoti ūkininko ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, nuomojamą iš privačių asmenų, kad jo eksploatavimo ir remonto išlaidas būtų galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7135

 

Ūkininkas, veikloje naudojantis ne nuosavybės teise turimą turtą, kurio eksploatavimo ir remonto išlaidas pageidauja priskirti leidžiamiems atskaitymams, turėtų apie tokio turto priskyrimą veiklai informuoti mokesčių administratorių pateikdamas formą FR0457.

Jeigu veiklai priskiriamas ne nuosavybės teise turimas turtas, gali būti nepildomi formos FR0457 9–13 laukeliai.

Išlaidos, kurias patiria gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Be Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje numatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti nustatyti papildomi privalomi rekvizitai.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"