« Grįžti

Kokia ūkininkų veikloje naudojamojo ilgalaikio turto išlaidų pripažinimo tvarka?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.33] Žemės ūkio produktų realizavimas
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6669

 

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto (rekonstrukcijos) sąnaudos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais ir / arba norėdamas atskaityti tokio turto pirkimo (importo) PVM, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (ar jo dalį), turi mokesčių administratoriui pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai FR0457 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas gali skaičiuoti veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto (ar jo dalies) nusidėvėjimą ir šias išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei turtas (ar jo dalis):

  • priklauso žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, ir
  • naudojamas tik žemės ūkio individualioje veikloje, ir
  • apie jo naudojimą pranešta FR0457 formoje.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 16, 18 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO "
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"