« Grįžti

Kurios išlaidos nepriskiriamos žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6857

Gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Žemės įsigijimo išlaidos, išskyrus palūkanas, mokamas už gautą paskolą žemės ūkio veiklai skirto žemės sklypo įsigijimui, neviršijant tokios paskolos rinkos kainos, nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams, o nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

 Leidžiamiems atskaitymams (išlaidoms) nepriskiriama:

  • į biudžetą mokamas PVM;
  • GPM;
  • pirkimo (importo) PVM, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą;
  • sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;
  • išlaidos paramai ir dovanoms;
  • žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo padarytas žalos atlyginimas;
  • išmokos, nuo kurių žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai privalėjo išskaičiuoti GPM arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo;
  • neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams kai kuriais atvejais taikomos lengvatos ir jų gaunamos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į patirtas išlaidas;
  • išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius;
  • kitos išlaidos, nesusijusios su žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo vykdoma žemės ūkio veikla.
Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"